Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

A L Cooper

Nghề nghiệp: Pilot

Kinh nghiệm giảng dạy: One year teaching foreign aviation students English and Aviation termanology

Sở thích: Surfing, flying

Giáo dục: Commercial Pilots license

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: