ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Taylor Jones

อาชีพ: English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Currently teaching in a University in Bogotá, Colombia

ความสนใจ: Walking, Nature, socialising

การศึกษา: University of Coventry - Spanish studies
Universitat de Valencia

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)