Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Maury Vaughan

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years at a language institute teaching adults (private and groups),
1 year at a private secondary school teaching 11-14 year olds

Sở thích: the Arts, cycling, outdoor adventure, cooking, travel

Giáo dục: BFA from Virginia Commonwealth University:
Sculpture major, Art History minor

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: