Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mr. Jason K

Nghề nghiệp: Online English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching English online since April 2014.
Volunteer Teacher since 2005.

Sở thích: Language and Music

Giáo dục: Heart Lake Secondary School - Ontario Secondary School Diploma, Humber College - Business Marketing, Teach International - TESOL certification

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Bồ Đào Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: