Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Andrew AP

Nghề nghiệp: Professor

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 years of teaching English

Sở thích: Different cultures and religions, travelling, chess

Giáo dục: I am a certified English teacher. I went to CLI, a college in Michigan, and I received a Bachelor's Degree. That college accepted the transfer of my TEFL teaching certificate.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Bồ Đào Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: