ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jessica Arvejita

อาชีพ: Administrative Assistant

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have experience working with students on a college campus from multiple ethnic backgrounds and have tutored non-native English speakers online for over two years.

ความสนใจ: Hiking, Painting, Traveling, Crafting, Kayaking, Exploring and Adventures!

การศึกษา: Bachelor of Science in Business Management

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: