ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Natalie ناتالي 나탈리

อาชีพ: E + Commerce Coordinator

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have had 10+ years of volunteer teaching experience. I've assisted children as well as adults in acquiring functional English speaking skills.

ความสนใจ: Travel, Fitness, Cooking

การศึกษา: High School

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: