Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kiran A

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutoring in UK for English GCSES
Teaching English in Thailand - Bo Phut Primary School, Koh Samui

Sở thích: Traveling, New Cultures, Yoga,

Giáo dục: I studied BSc International Fashion Marketing at Manchester University.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: