Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Janet McCarthy

Nghề nghiệp: Minister

Kinh nghiệm giảng dạy: tutoring children in English

Sở thích: nature hikes, plants and animals
reading

Giáo dục: On line course with Global Language Training
London England

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: