Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

DavidReichner

Nghề nghiệp: Educational Consultant, English Lit. Teacher & Sport Coach

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 years in education. Educational Consultant building Universities, and high schools. Principal, Teacher, Coach

Sở thích: Recreational Activities, Chess, Sports, Faith, Politics, Economics, Family, Development, Debate

Giáo dục: M.Ed. BA. Speech Communication

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: