Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dave C

Nghề nghiệp: English Language Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Two years teaching in an English language school in Thailand. Corporate trainer in the UK for seven years.

Sở thích: Football, Skiing, Motorcycles, Movies, Travel.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)