ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Michael Jones

อาชีพ: EFL/ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Over 25 years teaching EFL
15 years teaching in Japan
8 years teaching in Hong Kong
2 years teaching in Thailand

ความสนใจ: Cooking
Motorbike Touring
Traveling
Diving

การศึกษา: Glendale College, Glendale California, USA

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: