Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Muthoni

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching General English, Business English, conversational skills and Exam preparation

Sở thích: Reading, writing blogs, editing English text books for publishers, cycling, tasting wine, traveling etc

Giáo dục: CELTA qualified
BSC Management Accounting

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: