Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

David James

Nghề nghiệp: English Language Instructor @ Thammasat University, Thailand

Kinh nghiệm giảng dạy: Over nine years

Sở thích: Cinema, Reading, Football (I follow Man Utd!), Coffee

Giáo dục: Bachelor of Business Studies

University of Limerick, Ireland (2009)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: