Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

John R23

Nghề nghiệp: Teacher, Proofreader/editor, Writer

Kinh nghiệm giảng dạy: Over 20 years of English language teaching experience.

Sở thích: Travel, music, art, photography, reading, writing, current events, international news

Giáo dục: BA - Buddhist Studies & Writing and Poetics, Naropa University, Boulder CO, USA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Thái (Hội thoại), Tiếng Lào (Hội thoại)

Video Hồ sơ: