Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jannette

Kinh nghiệm giảng dạy: I

Sở thích: Music, films, art, travel, Korean dramas, culture (esp Korean and French), teaching, linguistics, design,

Giáo dục: Bachelor of Arts in English Linguistics and TESOL Certificate from Arizona State University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Hội thoại), Tiếng Hàn (Cơ bản)