Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Benjamin B

Nghề nghiệp: English Teacher, editor and copywriter

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 years teaching ESL in Seoul South Korea.
5 years teaching as an ESL tutor in South Korea.
7 years working as an English editor and copywriter.

Giáo dục: Bachelor of Arts majoring in English Literature and Media Studies from Victoria University in Wellington New Zealand.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: