Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tracy Seppla

Nghề nghiệp: Sales

Kinh nghiệm giảng dạy: Coaching sports

Sở thích: Reading, Writing, Movies, Traveling, Going to concerts and sporting events. Spending time with family and friends. Having good conversations.

Giáo dục: Grand Valley State University. Bachelors in Arts

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: