ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Tracy Seppla

อาชีพ: Sales

ประสบการณ์ด้านการสอน: Coaching sports

ความสนใจ: Reading, Writing, Movies, Traveling, Going to concerts and sporting events. Spending time with family and friends. Having good conversations.

การศึกษา: Grand Valley State University. Bachelors in Arts

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: