Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Melody C

Nghề nghiệp: Voice teacher

Sở thích: Swimming, reading, singing, snowboarding, watching tv.

Giáo dục: I have a BA in Music from Washington State University.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: