Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Seema B

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I've worked in Education field both as an assistant and as a teacher for 9 years now

Sở thích: Exploring new cultures, customs and cooking !

Giáo dục: Queens College - BA psychology
Hunter College - MS Ed.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: