Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Anton J S

Nghề nghiệp: English tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: I have five years experience teaching English online

Sở thích: Cultures, travel, family, sport, history, animals, trends

Giáo dục: B.Com Honors (Finance)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: