ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Phro Lombardi

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have 2 years of experience teaching math and reading skills to students of all ages.

ความสนใจ: Music, business, polyglotism (speaking many languages) , fitness, sports, art, and science.

การศึกษา: I currently attend Fordham University. I'm studying music and business.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)