ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kerry M

อาชีพ: English language tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: After school fashion design course Fall 2014

ความสนใจ: Art and Art History
Yoga and Meditation
Reading
Popular Culture (movies, books, comic books and anime, video games, etc)
Travel

การศึกษา: M.A. Curriculum & Instruction: ESL at ASU
B.A. Art History (graduated Summa Cum Laude) at ASU
B.A. Museum Studies (graduated Summa Cum Laude) at ASU
A.A. Fine Arts at Phoenix College

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: