ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Emily12

ประสบการณ์ด้านการสอน: I do not have much teaching experience but I am very good at helping others learn!

ความสนใจ: My interests include hair and makeup, swimming, traveling, shopping, marine life, and learning.

การศึกษา: I went to El Camino Real Charter High School in Woodland Hills California.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)