ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Cameron Gale

ประสบการณ์ด้านการสอน: I just returning from teaching 6th ESL in China for a year. I've also tutored Chinese for several years.

ความสนใจ: Mountain Biking
Travel
Music
Billiards
Current Events
Politics
Culture

การศึกษา: University of North Texas
B.A. International Politics

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)