Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

new.kc

Kinh nghiệm giảng dạy: I am a professional Bible teacher in two languages.

Sở thích: Photography editing, Guitar, I am one of Jehovah's Witnesses

Giáo dục: Westside Elementary, A.P. Morris, Hahira Middle, Lowndes High School.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)