ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Davidcd25

ประสบการณ์ด้านการสอน: I do not have any formal teaching experience but do enjoy helping people learn new ideas.

ความสนใจ: Reading, music, bicycling, dining out, movies, chess

การศึกษา: I have an Associates degree in Computer Science.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)