Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

lovinatlanta

Sở thích: Films, reading, hiking, camping, cycling, baking, cooking.

Giáo dục: I studied Broadcast Communications at the University of Tennessee in Knoxville.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)