Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

ladybird

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching experience in Europe, TEFL certificate

Sở thích: Movies, travelling, current affairs, popular culture

Giáo dục: Bachelor of Arts - Australia

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)