ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

nhteague

อาชีพ: Tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I taught ESL in China for a year. I've also tutored in the USA for over two years.

ความสนใจ: History, Travel, Languages, Music, Photography, Movies, TV, Harry Potter

การศึกษา: BA- Global Studies
BA- History

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)